Litt om klubben

Gofotn Danseklubb, Skaun er en medlemsbasert klubb for Skaun og omegn. Skaun ligger ca. 3 mil sør for Trondheim og er en kommune i sterk vekst og har nå ca 7300 innbyggere. Klubben ble i 2012 innlemmet i Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund og er således som ett idrettslag å regne. Klubben hadde ved årsskiftet 2011/12 127 medlemmer. Klubben er relativt ung og ble stiftet 15.08.01. Kontingent ft. kr. 300,- pr. kalenderår. 

Klubben arrangerer 4-5 dansefester for året medregnet dansegalla og swingdanskonkurransen Snøhetta Cup. Musikken besørges av kjente norske danseband, men også lokale orkester brukes. Disse arrangementene holdes i lokale forsamlingshus og Skaunhallen. Vi slipper inn maks 250 betalende med unntak av dansegallan og cupen da vi ønsker at våre gjester skal få plass på dansegulvet. Vi setter selvsagt de dansende i fokus. 

Dansekvelder

Vi arrangerer dansekvelder annahver tirdag (partallsuker) i høst/ vinter og vårhalvåret. Dansekveldene foregår hver 14. dag  i Fossvang Forsamlingshus. Fossvang Forsamlingshus ligger i Eggkleiva ca. 8 km fra Børsa langs Fv. 709 opp til Skaun
Når sommeren kommer over oss starter plattdansene opp. Disse kan dukke opp på forholdsvis kort varsel.

Fra 2012 har klubben arrangert Swingdance Open.
For info, følg med på hjemmesiden våres.

 

Dette er en medlemsklubb, og det betyr at vi fører mye av klubbens inntekter tilbake til medlemmene i form av rimelige inngangsbilletter på dansekveldene, dansefestene, veldig rimelige bussturer bl.a dansefestivalen i Sel  og diverse profileringsartikler og rimelige dansekurs ( swing, bugg, tango m.m).

Dansegalla i Skaunhallen
Plattdans på Dovreskogen 2007
Gjengen samla ved Peer Gynt hytta.