Bli medlem


Medlemsskap
Vi har aldersgrense 13 år på medlemsskap. Klubben har i dag ca. 120 medlemmer. Klubben er relativt ung og ble stiftet 15.08.01.

Kontingent ft. kr. 300,- pr. kalenderår. Ungdom fra 13 - 18 år kr. 100,-

Gofotn danseklubb,Skaun er en medlemsklubb, dette betyr at vi fører mye av klubbens inntekter tilbake til medlemmene i form av rimelige inngangsbilletter på arrangementene våre, veldig rimelige bussturer (weekendtur dansefestivalen i Sel) og diverse profileringsartikler, rimelige dansekurs (swing, bugg m.m). Nytt fra januar 2006 er at vi starter opp med dansekvelder i Fossvang, Eggkleiva (midt imellom Skaun og Børsa)


For å bli medlem kan du sende en e-post til: gofotn@gofotn.no med navn, adresse og telefonnr.

Eller du kan ta kontakt med Steinar Svorkland på telefon: 906 43 325

Du kan også sende vanlig brev til:

Gofotn danseklubb, Skaun
v/Steinar Svorkland

7357 Skaun