Tillitsverv

Styret og komiteer 2014

Etter årsmøtet er styret konstituert og styret har satt ned forskjellige komiteer som skal sørge for stor aktivitet i Gofot'n danseklubb.

Leder
Steinar Svorkland
mob 90643325
Nestleder
Eva Kristin Kviseth Berg
mob 97175236
Kasserer
Unni Alsos Aasen
mob 99040293
Sekretær
Anne Karin Bjerken
mob 92041876
Styremedlem
Eva Myrvang
mob 99318094
Varamedlem
Geir Ove Sumstad
mob 90720486
Ansvarlig Swingdance Open 
Steinar Svorkland
mob 90643325
Økonomi
Swingdance Open
Tove Katrin Wold
mob 99013610 
Sekretæriat/program
Swingdance Open
Anne Marie Liaklev
mob 90823790
Ansvarlig dansekvelder


Kursansvarlig
Anne Karin Bjerken
mob 92041876
Skoansvarlig
Eva Kristin Kviseth Berg
mob 97175236
Ungdomsansvarlig
Bookingansvarlig
Steinar Svorkland
Mob: 90643325
Webansvarlig/
redaksjonskomitè 
Steinar Svorkland
mob 906 43 325
Redaksjonskomitè/
hjemmesider
Ann Karin Snefuglli
mob 982 60 458
Redaksjonsansvarlig
sosiale medier
Randi Helen Eikli
mob 41103295